KANTHAWONG
MAINTENANCE & CONSTRUCTION

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

บริษัท กันทะวงค์เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 7 มกราคม 2556 โดย คุณสมศักดิ์ กันทะวงค์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทะวงค์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น” ในขณะนั้นมีจำนวนพนักงานงานทั้งหมด 60 คน

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2560 ได้แปรสภาพเป็น “บริษัท จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ในนาม “บริษัท กันทะวงค์เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด” มีพนักงานงานทั้งหมด 110 คน เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมางานโครงสร้าง ท่อ งานประกอบท่อโรงงาน งานซ่อมบำรุง ติดตั้ง แก้ไข งานท่อ งานแมคคานิค ในโรงงานอุตสาหกรรม กิจการรับเหมาค่าแรง และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง


บริการของเรา

เรามุ่งเน้นระบบการให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ให้การตอบสนองต่อความรวดเร็วและคุณภาพ ตั้งแต่การวางแผนจัดการโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารส่วนของการก่อสร้าง Shop Fabrication ไปจนถึงการซ่อมบำรุงรักษา โดยเน้นตามความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

Shop Piping Fabrication

Construction on site

Structure & Equipment

ข่าวสาร

ผลงานของเรา

Shop Piping Fabrication

Shop Piping Fabrication

Construction on site

Construction on site

ใบรับรอง

ลูกค้าของเรา